ZAVRŠENA 3.NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA "CYBER KRIMINAL I FORENZIKA"

NOVI BROJ ČASOPISA EDUK@TOR
Slika 144

Klik za pregled

ZAVRŠENA 3.NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA "CYBER KRIMINAL I FORENZIKA"

Završena Studentska konferencija Ekonomije i Informatike - SKEI 2016

Prva međunarodna studentska konferencija ekonomije i informatike SKEI 2016, u organizaciji Sveučilišta/Univerziteta “Vitez”, okupila je u subotu u Vitezu studente iz BiH, Hrvatske i Srbije, koji su u okviru šest sesija prezentirali 63 znanstvena rada iz oblasti ekonomije, poslovne informatike i poslovnog prava. ... više

Intervju za Deutschewelle prodekana FIT-a doc.dr Hadžiba Salkića

Sveučilište/Univerzitet ''VITEZ'' Vitez, Bosna i Hercegovina, Fakultet informacijskih tehnologija i Fakultet pravnih nauka i Ministarstvo unutarnjih poslova SBK/KSB 

poziva Vas da aktivno učestvujete na 3. naučno - stručnoj konerenciji sa međunarodnim učešćem

 koja će se održati 11. marta 2016. godine u amfiteatru »Zagreb« Sveučilišta/Univerziteta Vitez u Travniku, SBK/KSB, Bosna i Hercegovina


Glavni cilj ove konferencije je da se predstavi postojeća situacija vezana za Cyber kriminal i forenziku na području Bosne i Hercegovine, i šire, a koja ima određene posljedice za društvo u cjelini.


Važni datumi:

- Rok prijave sažetka: 25.02. 2016.

- Dostava rada: 08.03.2016.

- PRESS konferencija 4.3.2016. u 11:00 sati

- Obavijest o prihvaćanju rada: 09.03.2016.

- Konferencija 11.03.2016. sa početkom u 10:00 sati.


Kontakt:

Sveučilište/Univerzitet” VITEZ” Vitez

Školska 23, Travnik

Bosna i Hercegovina

Telefon : +387 509 751

Fax: +387 509 758

e-mail:

3.itkonferencija@fit.co.ba

Glavni koordinator konferencije:

doc.dr Hadžib Salkić

hadzib.salkic@unvi.edu.ba 

++387 61 79 27 79

Prijave radova:

Molimo Vas da pošaljete sažetak (Times New Roman, font 12, jednoredni prored, margine 2,5 cm na obje strane) od ne više od 500 riječi do 25.02. 2016. Organizacijskom odboru.  U sažetku treba jasno naznačiti svrhu, rezultate i zaključke rada. Također naznačiti  pet ključnih riječi. Gotovi  radovi moraju se predati do 8.03.2015. Autori će dobiti povratnu informaciju o prihvatanju radova najkasnije do 9.03. 2016. godine. 

Svi prijavljeni radovi  bit će uzeti u razmatranje i recenziranje.

Radovi se  mogu  poslati na sljedeću e-mail adresu: 3.itkonferencija@fit.co.ba


Prihvaćanje radova:

Sve sažetke će pregledati članovi Programskog Komiteta i obavijestit će autore (do predviđenog roka) o prihvatanju sažetka. Prezentacija pozvanih predavača na konferenciji  će trajati do 10  minuta.

Svi prihvaćeni  radovi će biti objavljeni u naučno-stručnom časopisu Eduk@tor ( Časopis je indeksiran i nalazi se u EBSCO bazi).


Programski odbor:

Prof. dr  Mirko Puljić, rektor Sveučilišta/Univerziteta „VITEZ“ Vitez, predsjednik

Prof. dr Mile Matijević, v.d.dekan Fakulteta pravnih nauka: Sveučilišta/Univerzitet „VITEZ“ Vitez,

Prof. dr  Lazo Roljić, dekan Fakulteta informacijskih tehnologija Sveučilišta/Univerziteta „VITEZ“ Vitez,

Doc. dr Hadžib Salkić, prodekan  za nastavu FIT –a Sveučilišta/Univerziteta „VITEZ“ Vitez,

Doc.dr Vladica Babić, pomoćnik direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u BiH

Doc.dr Džemal Kulašinkoordinator aktivnosti


Organizacijski odbor:

- Zdenko Vukić, direktor S/U Vitez, predsjednik

- Mr.sci Adnan Pirić, v.ass FPN S/U Vitez

- Mr.sci Mahir Zajmović, v.ass FIT S/U Vitez

- Mr.sci Almira Salkić, v.ass FIT S/U Vitez

- Amra Kraksner, direktor instituta S/U Vitez

- Katica Čerkez, ministrica MONKiS SBK/KSB

- Rusmir Prohan, MUP SBK

- Nermina Konjalić, ass. FIT S/U Vitez

- Dinka Šakić, ass. FIT S/U Vitez

- Marela Martinović, PR S/U Vitez

MEDIJI KOJI SU PROPRATILI 3.NAUČNO-STRUČNU KONFERENCIJU "CYBER KRIMINAL I FORENZIKA"
Najava 3.naučno-stručne konferencije kroz medije:

MAPA DOLASKA NA KONFERENCIJU

Mediji o najavi 3.naučno-stručne konferencije "Cyber kriminal i forenzika" 11.3.2016.

2. naučno-stručna konferencija "Zaštita i kontrola djece na internetu", mart 2015.

1. IT naučno-stručna konferencija "Primjena IT u obrazovanju", mart 2014.

Slika 143

NAUČNO-STRUČNI ČASOPIS EDUK@TOR

0 0